Dajme šancu prírode

Úvod Balíme ekologicky

Dá sa to aj inak.          Dajme šancu prírode


V našom záujme ako aj každého dobrého eshopu je doručenie tovaru k zákazníkovi načas a v neporušenom obale. Je veľa možností ako zabaliť tovar. U nás balíme ekologicky a snažíme sa dať druhú šancu už vyrobenému produktu, napr. vyhodené reklamné letáky, ktoré skartujeme a následne využívame ako výplň do balíkov.


Ak už je niečo vyrobené, prečo to opakovane nepoužiť?

 

Aj náš eshop sa snaží svojím konaním prispieť k ochrane životného prostredia, ak je už niečo vyrobené, prečo to opakovane nepoužiť? Pri balení, ak to povaha tovaru dovoľuje, používame recyklovateľnú papierovú lepiacu pásku, recyklovateľnú kartónovú krabicu, výplň z vyhodených skartovaných reklamných letákov. Tento materiál  sa dá následne použiť napr. v domácnosti (vyhodené skartované reklamné letáky na zapálenie ohňa v krbe, pri detskej tvorbe na výtvarnej výchove atď.), kartónova krabica (uschovanie letných, zimných vecí, drogérie, výroba detských hračiek, maľovanie krabíc atď.)


Dajme šancu prírode.


Ak sa ale chcete zbaviť celej kartónovej krabice (čo je ale škoda, keďže je už vyrobená) vložte ju do zberných kontajnerov na to určených, je plne recyklovateľná.

 

eshop suchyzips.sk


Sme evidovaný ako výrobca obalov v spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

                                                                                            

Copyright 2018 - 2019 © Suchý zips - predaj | suchyzips.sk